Transformer De Key Protection chakra Transformer Key voor geometrische elektromagnetische energievelden. De ontwikkeling van deze creatie is tot stand gekomen in een bijzondere spirituele reis door het oude Egypte. Voor deze reis had ik het voorrecht om 18 bijzondere mensen bij elkaar te brengen, en had ik daarvoor een Egyptische vrouw ontmoet die deze Egyptische reis spiritueel zou begeleiden. Zo bestond de groep personen waar wij Egypte mee rondtrokken uit zieners -voelers- tot personen met veel kennis, en personen die heel nuchter en eerlijk in alle situaties hun mening durfden te uiten. Deze vrouw had in Gizez een vriendin die recht tegenover de piramides woonde en daar met haar familie spiritueel werk verrichte,de vader van Shahrzad Awyan was vroeger een belangrijk persoon in het ontdekken van alle oeroude Egyptische gebruiken. Deze oude kennis werd generatie na generatie aan elkaar doorgegeven en zo werd belangrijke informatie nu weer doorgegeven aan mensen die op hun pad kwamen, waaronder onze groep. Wij zijn dan ook gastvrij opgenomen en hebben vele momenten met deze pure Egyptische familie doorgebracht. Zij was ook degene die mij in aanraking bracht met de dure maar zuivere Egyptische oliën zoals deze al eeuwen in Egypte wordt gebruikt, puur en zuiver maar vooral heel krachtig. In de oude hoofdstad Memphis kreeg ik bij de oude ruïnes in Sakara de bevestigingen die ik al zo lang had gevoeld met de voor mij bekende energieën, dat voelde voor mij als thuiskomen in de Alchemie waar ik al tijden mee verbonden ben. Sommige personen van de groep zagen de elektromagnetische energievelden die zich manifesteerden in Egypte, en maakten daar de groep op attent, ikzelf zag deze niet, maar registreerde dit op cellulair niveau waardoor het voor mij goed was te begrijpen en voelen, wat er zich in het verleden heeft plaats gevonden. In Sakara ondervond ik persoonlijk de afstemming met deze oeroude energieën waar mij lichaam nogal heftig op reageerde, de connectie met deze energie heb ik in Alchemie weten om te zetten, en is er een multidimensionele lichtgeometrie van oude frequenties in een Key ( sleutel ) transformer ontstaan. Op de energietrap in Sakkara werd door de groepsenergie van totaal 11 personen de energie groepsgewijs voelbaar in frequentie verhoogd,mede dankzij deze transformaties werd mijn streven naar een allesomvattende chakra olie steeds duidelijker en om deze oude frequenties in essentiële oliën te energetiseren. Volgens de oude Egyptische informatie werden er in vroegere tijden inwijdingen gedaan in Sakara en werd er met klank -kleur – geur waaronder Emerald Green gewerkt om een hoge resonantie te bereiken, de vele klankkamers en de stemvorken zijn daar nog stille getuigen van. Met deze opgedane ervaringen en gesteund door de groepsenergie ben ik bij thuiskomst begonnen om de energie en mijn alchemistische gevoel ,als basis te gebruiken voor creëren van deze Key transformer. Afgaande door de opgedane ervaringen en informatie zijn in deze oliën dan ook alle kleuren en trillingen en geluiden verwerkt, die ik aldaar heb geregistreerd. Omdat deze hoge frequenties een goede geleiding nodig hebben zijn er goede materialen nodig die in staat zijn om deze te transporteren, de reden om colloïdaal goud – colloïdaal zilver en colloïdaal platina te gebruiken, alleen deze micron kleine deeltjes zijn in staat om te zorgen voor het transport van de energie. Daarna zijn deze resonanties met een op schaal gebouwde piramide verankerd, en zijn er trapswijs verschillende kleuren van etherische oliën per trap en per frequentie hieraan toegevoegd, dit om het lichaam de keus te geven om zelf de kleur of resonantie te kiezen die nodig is, Met laag frequent magneetveld zijn er trillingen aan toegevoegd met verschillende meester getallen, om ook het lichaam de keus te geven, op welke trap de energie zijn werk kan doen en om het geschikt te maken voor onze aardse toepassingen. Ik ben dankbaar dat een groep met speciale mensen en de Egyptische begeleiders ons veel hebben laten zien en voelen, en dat van alle deuren in de door ons bezochte tempels, de deuren wijd open werden gezet, waardoor het een wel heel speciale reis is geworden. Het is dan ook dat mijn creativiteit om weer te gaan creëren hierdoor weer overnieuw is aangewakkerd, en dat er een mooi en eerlijk product is geboren, gesteund door de oude Egyptische energieën. The Key Protection Chakra transformer Deze speciale Key Protection Transformer chakra olie is vanuit 7 zuivere basis oliën uit Egypte per stuk in trilling verhoogd naar 11 (Korsakoff ) energietrappen, daarna is de trilling vervolgens met piramide energie verder verfijnt, en afgestemd op de 9 energielichamen van de mens hierdoor bereikt deze chakra Key Transformer alle niveaus. Afhankelijk van het trillingsbewustzijn van degene die er mee werkt zijn de mogelijkheden aanwezig, om alle chakra,s tot het hoogste niveau af te stemmen. De ondersteunende drager voor deze Key transformer resonantie is Colloïdaal goud en Colloïdaal zilver om de draagkracht van de energie te versterken, hierdoor is het product in staat om de vele hogere frequenties aan te kunnen, en te vervoeren. In deze hoge trillingen bepaald de energie vanuit het nulpunt, wat er kan en mag plaats vinden voor de personen die er mee in aanraking komen. Als er een druppel op de handen wordt gedaan en dit wordt uitgewreven dan komen alle energiesleutels vrij, vervolgens de handen langzaam in de aura brengen, en een van het lichaam af, naar buitengerichte beweging maken. Nu worden de energielichamen geactiveerd en bepaald vanaf dat moment de energie zelf, welk chakra er energieondersteuning nodig heeft, en welk chakra teveel indrukken binnen laat. De energie gaat nu voelbaar door alle 9 energielichamen heen en opent deze laag voor laag, het is voelbaar hoe de niet bruikbare energieën, het lichaam laag voor laag verlaten. Daarna is te ervaren dat de energie weer terugkeert en contact maakt met ons innerlijke zijn via ons DNA, dan opent het hoofd chakra zich en maakt daarna verbinding met het basis chakra, waardoor de voeten voelbaar warmer worden. De Key Transformer kan ook op het chakra,s zelf worden gebruikt maar doe dit dan niet met de olie zelf maar met wat olie op de handen, en dan deze voorzichtig op het chakra leggen, de energie doet daarna wat voor deze persoon nodig is. De opbouw van deze Key Transformer resonantie olie begint met een nulpunt ( O ) en verhoogd door de volgende stappen 0 -11- 22- 33 -44 -55 -66 -77 88 -99 -00 het totaal van de reeks is getal 495 is gelijk aan getal 18 wat weer getal 9 geeft , gebruik dan ook getal 9(intentie) kosmisch) of omgekeerd 6 aards om de energierichting aan te geven, waar mee gewerkt gaat worden. 0 Eerste trede De basis ontstaat vanuit resonantie in het nulpunt en eindigt daar ook mee, als basis zijn de 7 chakra oliën uit Egypte gebruikt en als drager voor de Key Protection transformer, wordt Colloïdaal goud en Colloïdaal zilver ingezet op de1e trede en wordt vervolgens ook per trede weer toegevoegd, zo ontstaan er ook 11 trappen met Colloïdaal zilver - Colloïdaal goud – Colloïdaal platina. 11 Tweede trede De trilling van het meester getal 11 zorgt voor nieuwe geboorte en het in beweging zetten van een nieuwe start, reageert op de basisangsten van de mens 2e trede. 22 Derde trede Opbouw van het nieuwe en het omhoog werken van de trilling vanuit het nulpunt. Geeft mogelijkheden voor vernieuwde inzichten 3e trede. 33 Vierde trede Universele verbinding naar de verhoogde trilling van het zijn., dit ontstaat pas door inzicht- overzicht en het scherper waarnemen 4e trede, werkt balanserend op de balans van beide hersenenhelften. Lees verder op de volgende bladzijde-- Vervolg The Key Protection Chakra transformer 44 Vijfde trede De balans tussen fysisch en spiritueel, het harmoniseren en her-configureren van zo boven zo beneden 5e trede. 55 Zesde trede Relatie met het nulpunt met de vrijheid van waarneming vanuit liefde gekoppeld, aan het hart chakra 6e trede, laat het contact met het nulpunt ervaren en voert afgewerkte informatie uit het systeem. 66 Zevende trede Transformatie koppeling Yin- Yang geeft energieveranderingen. ,en brengt creativiteit naar boven 7e trede, heeft een sterke monade werking door de extra aarding, en is omkeerbaar ( kosmisch werkend). 77 Achtste trede Geeft inzicht - overzicht naar ons innerlijk zijn , vernieuwing in gedachten en handelen 8e trede is in staat om energieën te transformeren die zijn afgewerkt met voellbaar extra ruimte. 88 Negende trede Totale meesterschap over je gevoelens en gedachten en deze beter overzien. Geeft balans in het voelen en denken 9e trede en geeft openheid en duidelijkheid. 99 Tiende trede Contact met de evolutiecyclus inzicht -overzicht bewustwording en dit uitdragen 10e trede, totale uitwisseling met het hogere en maakt de verbinding daarmee inzichtelijker. 00 Elfde trede Dubbel nulpunt. Resonantie eindigt met de trilling van Colloïdaal zilver (beweging) en worden de positieve veranderingen vastgezet met Colloïdaal goud 11e trede en Colloïdaal platina en keert het terug naar het begin van Al wat er AL is. Het proces om deze olie op deze hoge trillingen te krijgen duurt met de laag frequent magneetvelden erin, totaal 1 week en worden er tientallen bestanddelen gebruikt om de energietrappen steeds verder te verhogen. De volgende fase is het opladen met piramide energie ook een onderdeel van de opbouw na deze fase en worden de vortex energieën d.m.v. potentiëren toegevoegd ,om de spiraalwerking erin aan te brengen. Het gebruik van de Egyptische oliën zijn kostbaar omdat ik geen concessies wil doen aan de kwaliteit, en gebruikt u maar een pufje van de spray door de hoge concentratie om de chakra,s in beweging te krijgen. U doet men met een flesje van 20 ml maanden als het een keer per dag wordt gebruikt. Bij de Key Protection Transformer zit het niet in de hoeveelheid maar in de energieoverdracht met het openen van het flesje komt de energie al in beweging, veel succes met deze openbaring in deze oude Egyptische resonantie technieken. Het speciale flesje van ultra violet glas 20 ml met deze Key transformer kost 36.00 en is voor degene bedoeld die een oplossing zoekt in de hogere energieën, en deze via het hart chakra wil transformeren. Speciaal bedoeld voor degene die bekend is wat energie in beweging kan en mag zetten, en ook weet wat hij/zij aan het doen is met dit bewustzijn en deze Key Transformer zijn er door de samenwerking van degene die behandeld, en de olie ongelofelijke transformatie,s mogelijk. Deze deze Key chakra transformer is in staat om u zelf te resetten en is de diepgang te vergelijken met een complete energetische behandeling. The Key Protection Resonantie Therapie Hoofdstraat 41 9601 EA Hoogezand 06-29077306 www.keyprotection.nl info@keyprotection.nl © Jaap van Velsen